Logo

Informatie

Stichting RIX Foundation

RIX Buro B.V. en Stichting RIX Foundation vinden het van grote waarde om mensen in Nederland en in het buitenland te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten. Daarom geeft Stichting RIX Foundation financiële ondersteuning aan partnerinstellingen van algemeen nut die mensen actief begeleiden en ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten. Denk daarbij concreet aan huisvesting, studiebeurzen, studiebegeleiding en hulp bij het ontwikkelen van professionele vaardigheden.
RIX Buro B.V. draagt ieder jaar 10% van de netto winst af aan 
Stichting RIX Foundation. 

Goede doelen die Stichting RIX Foundation ondersteunt zijn onder andere:

Stichting Compassion
“Wij richten ons niet in de eerste plaats op hulp aan gemeenschappen, maar op individuele kinderen. We helpen kinderen zich gezond te ontwikkelen, tot zelfredzame, volwassenen die op hun beurt hun gemeenschap gaan veranderen.”
Bron: https://www.compassion.nl/

Stichting Woord & Daad
“Wilt u met uw bedrijf een levensveranderende bijdrage leveren aan deze wereld? Dan is het sponsoren van een groep kinderen wat voor uw bedrijf en ook voor u! Woord en Daad brengt, via kindsponsoring, al meer dan 44 jaar kinderen en bedrijven bij elkaar. Door die band ontstaan er bijzondere dingen. Sponsorkinderen krijgen de kans om zich te ontwikkelen tot zelfstandige burgers en ú investeert in het leven van een kind én in het land waarin het kind woont. Sponsor, met uw bedrijf, een groep van 5 of meer kinderen en draag bij aan de ontwikkeling van kinderen en een land.”
Bron: https://www.woordendaad.nl/

Stichting ANDERS
“Stichting ANDERS is een snel groeiend ondernemersnetwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. ANDERS daagt ondernemers uit om een stukje van hun unieke diensten/producten/talenten beschikbaar te stellen aan mensen in de samenleving die dát keihard nodig hebben. Met elkaar ontdekken we opnieuw hoe mooi het is om te geven en ontvangen.” 
Bron: https://stichtinganders.nl/

Seed Netherlands
“De kracht van Seed India is de persoonlijke aanpak en de kleinschaligheid. Seed wil de cirkel van armoede doorbreken door vergaande en duurzame oplossingen in een klein aantal gemeenschappen te realiseren en zich daar langdurig aan verbinden. De programma’s van Seed India zijn niet alleen op een individu gericht, maar op de gehele gemeenschap.”
Bron: http://seednetherlands.nl/

Daarnaast zal Stichting RIX Foundation de komende jaren financiële steun verlenen aan andere algemeen nut beogende instellingen, waarbij ontwikkeling van talenten centraal staat.

Het bestuur & gegevens van Stichting RIX Foundation 
Stichting RIX Foundation is gevestigd in Ridderkerk aan de Havenstaat 20. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer: 77528484 / RSIN 861036128 
Tel: 0787200900 Email: info@rixburo.nl

Bestuur:
Voorzitter – Rik Mouissie
Secretaris – Diana Nap
Penningmeester – Manuel Keesmaat 

Meer weten? Klik dan op: Beleidsplan Stichting RIX Foundation Definitief 30-06-2020 of neem gerust contact op ons op.

Stichting RIX Foundation is in maart 2020 opgericht en daarom is er nog geen financiële verantwoording beschikbaar. Stichting RIX Foundation zal per einde van ieder boekjaar een balans en een staat van baten en lasten opmaken. In deze administratie staan de bedragen die zijn betaald aan goede doelen, onkosten aan bestuurders en kosten uitgegeven voor het werving van donaties. 

Contact

Rix Buro - sterk in werk
Havenstraat 20
2984 AC Ridderkerk

/ 078-7200900
info@rixburo.nl

Facebook Facebook

© 2021 RIX Buro